Logga in

Våldsprevention med spel som verktyg

Ett samarbete mellan MÄN och Sverok med stöd av Allmänna arvsfonden.

Vad är Samspel skola?

Samspel skola är ett metodmaterial för årskurs 4-6 som använder spel som verktyg med målet att förebygga våld och komplettera likabehandlingsarbetet.

Metoden bygger på samma förändringsstrategier som organisationen MÄN:s våldspreventiva program MVP som idag används i ett 40-tal kommuner.

Materialet består av 10 lektionspass och är designat för att vara snabbt och enkelt att komma igång med där förberedelsetiden för ledaren är minimal. I de olika passen får eleverna testa på olika former av spel till exempel kortspel, rollspel och digitala spel kring teman så som våld, samtycke, skadliga killnormer, rasism och psykisk ohälsa.

”Samspel skola är ett välarbetat metodmaterial som är enkelt att sätta sig in i. Lektionspassen känns elevnära, eleverna blev snabbt engagerade och intresserade. Eleverna är aktiva deltagare under alla pass vilket jag tror leder till en större förståelse för ämnet. ”

Läraren Per Lööf, Sanduddens skola.

Video om Samspel och dess otroliga värld!

Samspel på fritiden?

Samspel Fritid är ett metodmaterial för vuxna som driver öppen verksamhet för unga i åldern 10-15 år.